Sulasolin Keski-Suomen piirin 
Merkkisäännöt

Ansiomerkin ja standaarin ohjesäännöt

1 § Keski-Suomen piirillä on hopeinen ansiomerkki ja standaari.

2 § Hopeisen ansiomerkin myöntää piirin hallitus henkilölle, joka erityisen ansiokkaasti on osallistunut jäsenyhdistyksensä ja/tai piirin musiikilliseen toimintaan.

3 § Standaarin myöntää piirin hallitus kunnianosoituksena jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta piirin päämäärien hyväksi.

4 § Piirin hallitus myöntää ansiomerkin ja standaarin omasta aloitteestaan tai jäsenyhdistysten anomuksesta. Anomukseen on liitettävä yksilöidyt perustelut.

5 § Piirin merkkiä kannetaan jäsenyhdistysten merkkien yläpuolella.

6 § Piiri pitää luetteloa ansiomerkin ja standaarin saajista.

7 § Kadonneen merkin tilalle voidaan piiriltä lunastaa uusi merkki.

 

Soveltamisohjeet

Anottaessa Sulasolin Keski-Suomen piiri ry:n ansiomerkkiä tai standaaria pyydetään anomukseen liittämään seuraavia tietoja:

1. Toimintavuodet kuorossa/orkesterissa

- laulajana/soittajana, myös aikaisemmat kuorot/orkesterit mainitaan

- toimihenkilönä, tehtävän laatu mainitaan

2. Musiikilliset ansiot

- toiminta yhdistyksen taiteellisena johtajana tai varajohtajana, toimintavuodet mainitaan

- solisti- yms. tehtävät

- merkkisuoritukset

- sävellys- ja/tai sovitustyöt

- pedagogiset ja kirjalliset ansiot

3. Osallistuminen

- kuoro-, kvartetti- tai orkesterikilpailuihin

- kuoro, orkesteri- yms. kursseihin

- valtakunnallisiin laulu- ja soittojuhliin

- piirin laulu- ja soittojuhliin

- ulkomaisiin konserttimatkoihin

4. Osallistuminen

- keskusliiton SULASOLin toimintaan

- jäsenliiton ja/tai Sulasol-piirin toimintaan

- yhteistoimintaan muiden musiikkijärjestöjen tai -yhdistysten kanssa

5. Aikaisemmin myönnetyt Sulasolin ja sen jäsenjärjestöjen ja -yhdistysten ansiomerkit.

 

Hyväksytty Keski-Suomen piirin hallituksen kokouksessa 17.10.1982