Piirin koulutusstipendit

2003 Sanna Salminen (Piirin juihlastipendi)
2004 Matti Siipola ja Maaria Manner (Tallinnan seminaari)
2005 Nikke Isomöttönen (IFCM Kioto)
2010 Marjukka Manner ja Kimmo Tuuri (Kokkolan kuoropäivät)
2011 Anu Hänninen (Joutsenon leiri)

2014 Iina Karjalainen