piirikijrje syyskokouksen 2009 jälkeen

Hei, puheenjohtajat, laulunjohtajat ja hallituksen jäsenet!

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ:
Piirin syyskokouksessa teimme päätöksen, että piirin tiedotus ja kokouskutsut tehdään tästä lähtien sähköpostien välityksellä.
 

PIIRISTIPENDI:
Piirin syyskokous päätti, että tammikuun Kokkolan Kuoropäiville 30.–31.1.10 on kuoronjohtajilla ja kuoronjohdonopiskelijoilla mahdollisuus hakea piirin kuoronjohtajastipendiä. Stipendejä on kaksi á 100 €. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää puheenjohtaja Maaria Mannerille Puistokatu 27 B 55, 40200 Jkl, tai maaria.manner@sulasol.fi 31.12.2009 mennessä. Yhdistykset voivat itsekin lähettää omia aktiivejaan ja johtajiaan tähän tapahtumaan.

UUSI PIIRIN HALLITUS:
vuonna 2010 vaihtavat:
Maaria Manner pj.  JKL:n Studiokuoro (SKL)
Raija Eronen (Kyllikki Pesonen)  Harjun Laulu (SKL)
Liisa Suomäki (Lempi Marttinen)  Vaput (SNKL)
Marjukka Manner (Sini Salonen)  Lauluyhtye Fiori (SNKL)
Risto Rissanen (Tapani Tuomikoski)  Mieskuoro Vaajan Laulu (SMKL)
Anna-Liisa Partanen (Heli Kangaspunta) Jkl:n Naislaulajat (SNKL)

Vuonna 2011 vaihtavat:
Pirjo-Leena Pitkänen vpj. Jkl:n Naislaulajat (SNKL)
Johanna Räty (Päivi Lappalainen)  Vox Aurean tuki ry. (NuKL)
Mikko Hakala (Matti Eerola)  Mieskuoro Sirkat (SMKL)
Maiju Hyttinen (Julia Autio)   JKL:n Musica-kuoro (SKL)
Heikki Korhonen (ilm. myöh.)  Kamarikuoro Cantinovum (SKL)
Hannu Ryynänen (Susanna Hämäläinen) JKL:n Studiokuoro (SKL)

Piirin hallitus kokoontuu heti vuoden 2010 alussa; kutsu tulee, kun tiedämme, miten tilinpäätös valmistuu.

TOIMINTAKALENTERI:
Laitan liitteeksi piirin verkkosivuilla olevan kalenterin. Yhä useampi kuoroyhdistys käyttää verkkopalveluja tiedotukseen. Alueellamme ei ole toista toimivaa palvelinta, johon saisimme näkyviin kaikkien kuorojemme konsertit ja tapahtumat. Kuoromme järjestävät korkeatasoisia konsertteja, käykäämme toisissamme!
ks. www.sulaso.fi  piirit  Keski-Suomi
Täydennykset päivittäjälle "Viestiä piirin hallinnolle" -sivulta tai suoraan pj:lle.
Ystävällisesti jos kertoisitte tämän tiedotusväylän tiedottajallenne.

Tervehtien Maaria Manner, piirin pj.
0500 432 588
maaria.manner@sulasol.fi